Skip to content

Woodturning Demos: Making wooden bowls with John O’Shea

  • 10am - 4pm
  • May 18th

Saturday from 10am on. 

John O Shea – Woodturning Demos making wooden bowls.